parc-bit E S T U D I   O L I V E R   A R Q U I T E C T E S
Carrer pius XII, 5, entresòl – Manacor
Tel. (+34) 971 55 05 02
Fax. (+34) 971 84 30 00
 
ona@arquitectures.com


Estudi Oliver Arquitectes, és un equip pluridisciplinar compost bàsicament per arquitectes i consultors especialistes, que treballen amb l’objectiu de projectar, integrar i resoldre l’arquitectura i la seva imatge global, intentant resoldre els aspectes funcionals, constructius i energètics amb la màxima eficàcia i tenint en compte la sostenibilitat i la integració arquitectònica del conjunt. Compta amb professionals col·laboradors de diversos àmbits, oferint un ampli ventall de serveis i recursos, així com una visió global i funcional de l’arquitectura dins el mon que ens envolta.

El despatx ofereix un servei global i complet quant al programa arquitectònic, és a dir, abraça des del disseny inicial fins a la direcció d’obra, incloent tot el suport tècnic necessari i els treballs de gestió de l’obra.

La realització de direcció d’obres i la corresponent inspecció i comprovació per especialistes arquitectes i enginyers garanteix tant el control del disseny, la funcionalitat i el funcionament com la qualitat del resultat final aconseguit.

Los comentarios están cerrados.